-->

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách

Chấm dứt hợp đồng là kết thúc việc thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại

Hỏi: Tôi làm việc tại công ty C theo hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng từ 1/1 2012 đến 31/12/2015. Đến tháng 1 năm 2013 tôi được bầu làm chủ tịch công đoàn cơ sở công ty C, nhiệm kỳ 2013-2016(cán bộ công đoàn không chuyên trách). Ngày 15/12/2015 công ty C thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng lao động với tôi vào thời điểm 31/12/2013, vì thời hạn hợp đồng lao động đã hết hiệu lực. Tôi có đề nghị công ty gia hạn hợp đồng lao động, nhưng lãnh đạo công ty không giải quyết. Đề nghị luật sư tư vấn việc công ty C chấm dứt hợp đồng lao động với tôi là đúng hay sai, phương án giải quyết thế nào là phù hợp?


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Chấm dứt hợp đồng là kết thúc việc thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ không có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và bên có quyền không thể buộc bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ được nữa.

Theo quy định của pháp luật, các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động là:

“Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:1- Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.2- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.3- Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động...”.

Theo đó, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm: “Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động…” (Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012).

Có thể thấy rằng, hợp đồng lao động của bạn là loại hợp đồng xác định thời hạn và công ty có thông báo bằng văn bản tới bạn vào thời điểm trước 15 hợp đồng hết hiệu lực là phù hợp với quy định.

Tuy nhiên, trường hợp bạn đã được bầu làm chủ tịch công đoàn cơ sở (cán bộ công đoàn không chuyên trách) thì theo đó, khi hết hạn hợp đồng lao động thì phải được gia hạn hợp đồng đến hết nhiệm kỳ theo quy định về Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn: “…6. Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ…” (Điều 192 Bộ luật lao động năm 2012) và quy định về Bảo đảm cho cán bộ công đoàn: “1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ…”.

Như vậy, việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là trái pháp luật theo đó bạn có quyền yêu cầu cơ quan công đoàn và các cơ quan nhà nước về quản lý lao động, cũng như cơ quan Tòa án giải quyết vấn đề này cho bạn.

Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail:[email protected],
[email protected].
2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.