-->

Cấp lại giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp?

Do trụ sở Công ty tôi bị cháy, nên vô ý bị cháy giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Đề nghị luật sư tư vấn: Tôi có được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?

Hỏi: Do trụ sở Công ty tôi bị cháy, nên vô ý bị cháy giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Đề nghị luậttư vấn: Tôi có được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? (Quốc Ân - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ theo Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp quy định như sau:

Điều58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, với quy định pháp luật trên, công ty anh (chị) được phép xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, và anh(chị) có thể xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.


Khuyến nghị:
1. Để có thông tin chính xác cho tình huống cụ thể, Quý vị nên tìm đến sự hỗ trợ của các luật sư,luật giavà tổ chức chuyên nghiệp.
2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.