-->

Cách tính mức lương hưu theo tháng lương

Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng của người lao động.

Hỏi: Tôi sinh 11/09/1961, là giáo viên tiểu học, vào ngành tháng 09/1983, hiện hưởng hệ số 4,65 từ 03/2014. Xin cho biết cách tính lương hưu khi tôi về hưu đúng tuổi (10/2016), thì chế độ lương hưu được tính như thế nào? (Mi Ca - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức lương hưu được tính như sau:

Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. 3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.

Nếu như chị đóng bảo hiểm xã hội từ khi vào ngành tháng 09/1983 tính đến thời điểm chị nghỉ hưu đúng tuổi 10/2016, thời gian đóng báo hiểm của chị là 33 năm và như vậy thì tỉ lệ hưởng lương hưu của chị căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ được tính như sau:

Theo đó, với thời gian 15 năm đầu tính bằng 45%, từ năm 16 tới năm 33 khi chị nghỉ hưu thì mỗi năm sẽ được tăng 3% nên tỉ lệ lương hưu sẽ được tính như sau: 45% + 18x3% = 99%. Đồng thời, theo quy định mức lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%. Vậy khi chị về hưu đúng tuổi vào 10/2016 sẽ hưởng mức lương hưu hằng tháng là 75%.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.