-->

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần?

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm...

Hỏi: Trong thời gian làm việc em có đóng bảo hiểm xã hội vì lý do gia đình nên em nghỉ việc công ty nhận sổ bảo hiểm xã hội được 6 tháng vậy em có được lãnh tiền bảo hiểm không?Trong khi đó lương em đóng bảo hiểm từ tháng 9/2014 mức lương là 2.890.000 và kết thúc đóng bảo hiểm tháng 3/2015 mức lương là 3.317.000. Đề nghị Luật sư tư vấn, em phải tính số tiền bảo hiểm ra sao? (Lê Hương- Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.

Luật gia Lưu Thị Ngọc Anh - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có quy định:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư".


Do đó, bạn chỉ có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. Theo suy đoán của chúng tôi bạn thuộc trường hợp tại điểm c khoản này và bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm và làm thủ tục để nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

"Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội".


Mức bình quân tiền lương được tính theo quy định tại với trường hợp của bạn quy định tại khoản 2, điều 60 Luật BHXH 2006:

"Điều 60. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian".


Do thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là từ 9/2014 đến tháng 3/2015 là 6 tháng thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn được tính là nửa năm theo quy định tại điều28 Nghị định số: 152/2006/NĐ-CP về mức lương hưu hằng tháng theo Điều 52 và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

"5. Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm".

Vậy mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính như sau:

Bình quân tiền lương = (T9 + T10+ T11 + T12 + T1 + T2 + T3 ) / 6.

Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bạnđược hưởng: Bình quân tiền lương * 1,5 * 0,5.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6218, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.