-->

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh

Việc kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được thực hiện như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng đầu ra - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Hỏi: Công ty tôi kinh doanh lĩnh vực khách sạn. Địa chỉ trụ sở của Công ty ở quận 12 (không kinh doanh tại trụ sở), các chi nhánh kinh doanh phụ thuộc vào trụ sở chính và mã số địa điểm kinh doanh 00001. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi đặt hóa đơn thuế GTGT theo trụ sở chính có được không? Hàng quý tôi phải kê khai thuế GTGT như thế nào là đúng nếu công ty được chi cục thuế quận 12 xác nhận tính thuế theo phương pháp khấu trừ? (Tạ Hiển - Thái Bình)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198

Luật gia Đàm Vân Anh - Tổ tư vấn pháp luật thuế - kế toán của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Về mã số thuế của chi nhánh, văn phòng địa diện

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 25/25 tháng 05 năm 2012 thì mã số thuế được cấp như sau:

“c) Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

Các chi nhánh,văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;”

Như vậy, chi nhánh của công ty anh (chị) phải thực hiện đăng ký mã số thuế.

- Về việc cần giấy tờ cần thiết để hoàn tất việcđóng thuế

Việc chi nhánh của công tymới mở thì chỉ cần đóng thuế môn bài, và đăng ký phương thức nộp thuế , vậy bạn chỉ cần nộp tờ khai mẫu số 01/MBAI để đóng thuế môn bàitheo quy định của pháp luật.

- Về việc kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế

Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng quy định về việc kê khai thuế́ GTGT theo phương pháp khấu trừ cụ thể như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng đầu ra – Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Vậy anh (chị) cần phải giữ các hóa đơn GTGT của các lần giao dịch mua vào , bán ra để kê khai thuếmột cách dễdàng , hiệu quả .

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thuế - kế toán mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.