-->

Các điều kiện để mở cửa hiệu cầm đồ?

Để mở cửa hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện do luật định về chủ thể kinh doanh và cơ sở kinh doanh.

Hỏi: Tôi đang muốn mở cửa hiệu cầm đồ, nhưng nghe bạn tôi nói rằng cần phải thỏa mãn một số điều kiện thì mới được phép kinh doanh dịch vụ này. Vậy đề nghị Luật sư tư vấn giúp tôi các điều kiện mà pháp luật quy định? (Hà Văn Đảm)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Mai Thu Thủy – Công ty Luật Everest – trả lời:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ được quy định tại Điều 4 của Nghị định 72/2009/ NĐ-CP quy định về điệu kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể điều kiện đó được quy định như sau:

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này.

2. Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

3. Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu. Chỉ các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.

4. Địa điểm kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào đó, để có thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cửa hiệu cầm đồ của anh ( chi) phải đáp ứng đủ các điều kiện do luật định về chủ thể kinh doanh và điều kiện đối với cơ sở kinh doanh.

Thứ nhất, đối với chủ thể kinh doanh. Anh (chị) là người đứng đầu doanh nghiệp phải đáp ứng được điều kiện: có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 3Nghị định 72/2009/ NĐ-CPnhư sau:

Tổ chức, cá nhân không được thành lập, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1. Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

3. Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

4. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5. Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.”

Thứ hai, điều kiện đối với cơ sở kinh doanh của anh (chị) cần có là:

- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp.

- Đảm bảo điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường.

- Đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng.

- Địa điểm kinh doanh không được nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, để kinh doanh được dịch vụ cầm đồ, anh (chị) cần đáp ứng đủ tất cả các điều kiện đã nêu ở trên.


Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.