-->

Các con không đồng ý với di chúc do bố lập, xử lý sao?

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản

Hỏi: Gia đình tôi có 06 anh em trai, mẹ tôi mất đã lâu và không để lại di chúc. Nay bố tôi sức khỏe đã yếu, muốn lập di chúc, nhưng lại để lại tất cả di sản là quyền sử dụng mảnh đất cho người em trai út của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi không đồng ý. Vậy xin hỏi luật sư nếu 05 người chúng tôi không đồng ý thì có được không? (Thu Lương - Ninh Bình)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo khoản 1 điều 66 Luật HNGĐ thì: “Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản”.

Theo đó mảnh đất là tài sản chung của vợ chồng, do mẹ bạn đã qua đời, không để lại di chúc, nên phần tài sản chung sẽ thuộc quyền quản lý của bố bạn. Tuy nhiên, bố bạn không phải là người thừa kế duy nhất, cũng không có quyền tự ý định đoạt phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn.

BLDS 2005 quy định “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Tại khoản 1 Điều 675 BLDS quy định như sau:

“1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp”.

Vì mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu chung của cả bố và mẹ bạn, nên bố bạn chỉ có quyền để lại di chúc quyết định phần tài sản của mình, chứ không phải toàn bộ mảnh đất. Do mẹ bạn qua đời, không để lại di chúc nên phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn phải được chia thừa kế theo pháp luật, theo hàng thừa kế.

Theo điểm a khoản 1 điều 767, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: “vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”, có thể thấy: cả 6 anh em bạn đều có quyền thừa kế đối với phần tài sản mà mẹ bạn để lại.Như vậy, trường hợp bố bạn muốn để lại di chúc cho người con trai út toàn quyền sử dụng mảnh đất mà không được sự đồng ý của tất cả anh em trong gia đình là không đúng quy định của pháp luật.

Khoản 2 điều 685 BLDS: “Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia”.

Theo đó, người con trai út chỉ có thể nhận được hoàn toàn quyền sở hữu mảnh đất khi: được bố bạn trao cho quyền sở hữu phần tài sản của mình trong di chúc, xác định được giá trị tương ứng phần tài sản thuộc sở hữu của mẹ bạn trong mảnh đất, quy đổi ra tiền mặt và tất cả những người thuộc diện thừa kế tức là 5 anh em bạn đều nhận được phần tương ứng của mình cũng như đồng ý cho người con út nhận quyền sở hữu mảnh đất đó.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.