-->

Cá nhân có quyền lập và ký các loại hợp đồng nào?

Trước khi thành lập doanh nghiệp cá nhân có quyền lập và ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Hỏi: Trước khi thành lập doanh nghiệp, cá nhân có quyền lập và ký các loại hợp đồng nào. Đề nghị Luật sư tư vấn giúp tôi câu hỏi trên?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Eversest - trả lời:

Điều 19 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về trường hợp hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệpnhư sau:

1.Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó”.

Như vậy căn cứ vào khoản 1 điều này thì trước khi thành lập doanh nghiệp cá nhân có quyền lập và ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.


Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.