Bồi dưỡng bằng hiện vật với người làm trong điều kiện nguy hiểm, độc hại

Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng người lao động được xác định như sau: a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này,...

Hỏi: Tôi đang công tác tại khoa xét nghiệm trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Lâm Đồng. Theo thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế đô bồi dưỡng bằng hiện vật với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm,độc hại. Tôi cán bộ trực tiếp xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính theo quy định phòng xét nghiệm được phép khẳng định những trường hợp HIV dương tính của BYT. Tôi hiện được hưởng chế độ 25.000đ/ngày và thực hiện tính công như sau: khi lấy mẫu, làm xét nghiệm khoa chúng tôi chấm 1 ngày độc hại nhưng cán bộ phòng tổ chức hành chính nói chúng tôi chấm vậy không đúng mà quy định là khi chúng tôi phải tiếp xúc với mẫu trong 4 giờ liên tục mới được tính 1 ngày công độc hại. Khoa chúng tôi chấm như vậy có đúng không, cán bộ phòng tổ chức quy định như vậy theo TT25/2013 là có đúng quy định pháp luật không? (Thành Đạt - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điêm a khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/ 2013 hướng dẫn thực hiện chế đôh bồi thường bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như sau: “Điều 3. Nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật: ...4. Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng người lao động được xác định như sau: a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; ...”.
Cán bộ phòng tổ chức hành chính hướng dẫn cho anh thực hiệc việc chấm công như vậy không hoàn toàn chính xác.

Bởi:

- Nếu anh làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì anh vẫn được hưởng định suất bồi dưỡng, tuy nhiên, mức hưởng chỉ bằng 1 nửa định suất bồi thường (tức 12.500 VNĐ/ 1 ngày).

- Nếu anh làm trên 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc ( trên 4 giờ làm việc liên tục) thì anh mới được hưởng toàn bộ định suất bổi dưỡng, tức 25000 VNĐ/ 1 ngày).

Như vậy, anh vẫn chấm công theo quy định của pháp luật, và được hưởng định suất bồi dưỡng theo mức mà chúng tôi đã phân tích nếu anh đạt đủ điều kiện.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.