Bên bán có được hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với lý do viết tay không?

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Tôi có mua một mảnh đất đã trả tiền cho chủ, nhưng hai bên chỉ ghi giấy tay có chữ kí của vợ chồng chủ sổ đỏ. Chủ hẹn ngày 28/09/2015 ra phòng công chứng sang tên. Nhưng đến nay đã nửa tháng mà chủ cứ hẹn sổ đỏ còn cầm ngân hàng, khi tôi đến hỏi chủ nói: nếu đòi gấp họ sẽ trả lại tiền, con của chủ đòi đánh chồng tôi nếu kiện họ… Tôi muốn mua đất sang tên đàng hoàng, vì chủ đã giao đất cho tôi canh tác rồi. Bây giờ họ đòi trả lại tiền. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có quyền kiện họ và hủy bỏ hợp đồng và bồi thường không? (Thu Hằng - Hà Nam)

 >>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật dân sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ theo Điều 689 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:
"1. Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
3. Việc thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 733 đến Điều 735 của Bộ luật này".
Trong trường hợp của anh (chị), hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất chỉ là giấy viết tay và chưa được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật, do đó hợp đồng này thuộc trường hợp vô hiệu do không tuân thủ các quy định về hình thức theo quy định tại điều 134 Bộ luật dân sự năm 2005:
"Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức:Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu".
Như vậy, anh (chị) có quyền nộp đơn yêu cầu đến Tòa án yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất này vô hiệu. Sau khi được Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu, thì theo điều 137 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:
"Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.
2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường".
Như vây, trong trường hợp hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu, hai bên hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Trong trường hợp có thiệt hại xảy ra thì bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.