Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng nhu cầu thành lập doanh nghiệp mới của các cá nhân, tổ chức. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo hướng nhanh chóng, thuận tiện hơn.