Thủ tục ly hôn vắng mặt là thủ tục ly hôn trong đó một bên đương sự không có mặt tại phiên tòa, trong trường hợp này thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.

Luật sư tư vấn về việc ly hôn vắng mặt khi tòa mời người chồng cố tình không đến...

Luật sư tư vấn về thủ tục ly hôn vắng mặt vợ...

Luật sư tư vấn về việc ly hôn vắng mặt...