Bạn mở cửa hàng bán gạo nhỏ lẻ nên bạn thuộc trường hợp phải nộp thuế môn bài như trên là hộ sản xuất kinh doanh cá thể mà không phụ thuộc vào việc đăng ký kinh doanh

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (Môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Cửa hàng tạp hóa của chị hoạt động có giấy phép kinh doanh, nên thuế môn bài là loại thuế chị phải nộp hàng năm theo quy định của pháp luật dựa trên thu nhập hàng tháng từ hoạt động kinh doanh của chị

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm”.

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Luật sư tư vấn về Hộ gia đình không đăng kí kinh doanh có cần nộp thuế môn bài...

Luật sư tư vấn về việc nộp thuế môn bài...

Quy định về việc nộp thuế môn bài đối với trường hợp là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể được quy định tại khoản 2 Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC...

Luật sư tư vấn về việc nộp thuế môn bài....

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế này được thu hàng năm.

Nếu số ngày chậm nộp < 90="">. Số tiền phạt= Số tiền thuế chậm nộp x0,05% x số ngày.b. Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày: Số tiền phạt=Số tiền thuế chậm nộp x0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp - 90)

nếu bạn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài đối với nhà nước thì bạn phải thực hiện hoàn thiện về thủ tục nộp thuế và trong trường hợp này sẽ phát sinh số tiền phạt chậm nộp 0,05%/ngày tính trên số ngày chậm nộp

Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế

Tư vấn pháp luật thuế môn bài...