Người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách của người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

Việc xử phạt vi phạm giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định quy định về mức xử phạt.

Công an xã được quyền dừng xe và phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm nếu như công an xã thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ...

Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng