Để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa thì bạn phải thực hiện chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định của pháp luật.