Người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch.

Trường hợp mà cán bộ đăng ký hộ tịch biết rõ về nhân thân của đương sự không cần xuất trình các giấy tờ tùy thân. Trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ chứng minh nhân thân như...