-->

Về việc đăng ký bảo hộ sáng chế ở Việt Nam ?

Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ quy định Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ.

Hỏi: Nếu một sáng chế đã đăng ký bảo hộ ở Mỹ và đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT (nhưng chưa chỉ định bảo hộ ở Việt Nam) từ năm 2005, thì liệu bây giờ có thể đăng ký bảo hộ ở Việt Nam không ? Nếu có thì thủ tục thế nào ? Nếu không thì có hình thức nào khác để có thể bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu sáng chế tại thị trường Việt Nam không ? (Thanh Thanh - Quảng Ninh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ quy định Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ:

"1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp."

Theo như quy định này, một sáng chế sẽ được cấp bằng bảo hộ khi thỏa mãn 3 điều kiện về: tính mới, trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Vì sáng chế của bạn đã được cấp văn bảng bào hộ theo Hiệp định PCT, chứng tỏ sáng chế này đã thỏa mãn điều kiện về trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp nên chúng tôi sẽ không phân tích 2 điều kiện này. Xét về tính mới:

Theo quy định tại Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ thì: "1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên"..

Trong trường hợp của bạn, bạn đã đăng ký bảo hộ sáng chế từ 5 năm trước tại Mỹ theo Hiện định PCT, như vậy là đã bị bộc lộ công khai. Tuy nhiên, Hiệp định PCT có quy định về hưởngquyền ưu tiên, tuy nhiên, thời hạn để được hưởng quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Mỹ. Thời hạn đó đến nay đã hết, tuy nhiên, nếu đến thời điểm này ở Việt Nam chưa có ai sử dụng sáng chế này, hay đăng ký bảo hộ sáng chế này thì bạn vẫn có thể tiến hành đăng ký bảo hộ tại Việt Nam khi đảm bảo được điều kiện về tính mới.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.