UBND xã nơi người mẹ đăng ký tạm trú có được thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con ?

Hỏi: Tôi muốn tư vấn về trường hợp UBND xã nơi người mẹ đăng ký tạm trú có được thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con hay không? (Minh Đức - Hà Nội)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6218
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Hoài Thu - Tổ tư vấn pháp luật dân sựcủa Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

- Theo điểm a khoản 1 mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP quy định việc đăng ký khai sinh cho trẻ em như sau:"1. Đăng ký khai sinh: a) Thẩm quyền đăng ký khai sinh theo nơi người mẹ cư trú. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em phải được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp xã), nơi người mẹ đăng ký thường trú; trường hợp người mẹ không có nơi đăng ký thường trú, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú."

Như vậy, nếu người mẹ đã có nơi đăng ký thường trú thì phải thực hiện đăng ký khai sinh cho con tại nơi đăng ký thường trú. Trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì mới thực hiện đăng ký khai sinh tại nơi người mẹ đăng ký tạm trú.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.