Tỷ lệ vốn góp tăng thêm của của các thành viên khi công ty TNHH tăng vốn điều lệ

Công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của các thành viên trong công ty. Phần vốn góp được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty

Hỏi: Tôi là thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Sắp tới chúng tôi muốn nâng vốn góp của các thành viên để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi để tỷ lệ tăng vốn góp giữa các thành viên căn cứ theo tỷ lệ vốn góp ban đầu có phù hợp theo quy định của pháp luật không? (Thảo Vi - Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về thay đổi vốn điều lệ như sau:
“1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
a) Tăng vốn góp của thành viên;
b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác”.

Pháp luật doanh nghiệp quy định, công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của các thành viên trong công ty. Phần vốn góp được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.
Như vậy, khi tăng vốn điều lệ công ty,công ty anh hoàn toàn có thể để tỷ lệ tăng vốn góp giữa các thành viên căn cứ theo tỷ lệ vốn góp ban đầu.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.