-->

Tư vấn về việc mua nhà đất có nguồn gốc sử dụng là đất nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân

Hỏi: Thông qua một người giới thiệu em có mua một căn nhà ở Hà Nội, với giá 700 triệu đồng, nhưng khi chủ nhà đưa sổ đỏ cho em thì trên sổ có ghi là: đất sử dụng là đất nông nghiệp, hạn sử dụng là đến năm 2022. Vậy hiện nhà đã xây kiên cố, nhưng khi hết hạn sử dụng đất, thì nhà và đất đó có bị thu hồi không ? Và trong trường hợp em mua rồi có bị ảnh hưởng gì không? (Nguyễn Bính - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

1. Về việc bạn mua nhà nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng của mảnh đất đó lại ghi đó là đấtnông nghiệp

Việc này là không thể được vì trong giấy tờ (sổ đỏ) thì mảnh đất đó thuộc loại đất nông nghiệp nhưng thực tế trên đất lại có nhà (khi có nhà trên đất thì đất đó được coi là đất phi nông nghiệp). Trường hợp này của bạn rất có thể khi phát hiện ra việc vi phạm quy định về mục đích sử dụng đất cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của mảnh đất đó theo quy định tại điều 106 luật đất đai 2013:

"Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp:1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai".

2. Về việc trên giấy chứng nhận quyến sử dụng đất có ghi thời hạn sử dụng đất là đến năm 2020

Theo thông tin bạn cung cấp thì mảnh đất bạn mua lại là đất thuê có thời hạn của Nhà nước và thời hạn đó được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và bạn sẽ chỉ có quyền sử dụng mảnh đất này trong thời gian còn lại tính từ thời điểm bạn mua đất và được sang tên sổ đỏ khi mua cho đến thời điểm năm 2020 khi hết thời hạn thuê đất (trừ trường hợp bạn được gia hạn)

"Điều 128. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất:1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài".

3.Về việc khi hết thời hạn sử dụng đất nhà có bị thu hồi không
- Thứ nhất bạn có thể bị thu hồi do sử dụng đất sai mục đích:Theo như ở trên đã phân tích do mảnh đất của bạn mua là đất nông nghiệp nhưng lại có nhà trên đất đó nên bạn đã vi phạm quy định về mục đích sử dụng đất và trường hợp này bạn sẽ có thể bị thu hồi đất ( và đương nhiên là cả nhà) vì lý do vi phạm quy định về sử dụng đất sai mục đích theo điều 64 luật đất đai 2013:

"Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai:1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

-Thứ hai bạn có thể bị thu hồi đất (nhà) nếu như khi hết thời hạn sử dụng đất (năm 2020) mà bạn không được gia hạn hoặc bạn tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điều 65 luật đất đai 2013:

"Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;đ) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;e) Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.