Tư vấn về thủ tục vay vốn của công ty TNHH 2 thành viên?

uy động vốn bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Trường hợp bạn hỏi công ty bạn huy động vốn bằng hình thức vay cá nhân chứ không phải tăng vốn góp của thành viên

Hỏi: Mình có 1 một câu hỏi muốn được tư vấn, mong các luật sư giải đáp giúp mình. Ở loại hình công ty TNHH 2 thành viên, khi công ty thực hiện huy động vốn bằng hình thức vay cá nhân thì có cách nào để có thể thực hiện được đồng thời 2 việc: Công ty là chủ thể của hợp đồng vay vốn đồng thời các thành viên công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của họ về khoản vay đó hay không? Vì theo mình được biết tại khoản b mục 1 điều 47 LDN 2014 “Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp” (Đức An - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 47 Luật doanh nghiệp năm2014 quy định

Điều 47 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp,trongđó:

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợpquy địnhtại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

Theo quy dịnh tại Điều 50 khoản 5 thì thành viên được ưu tiên góp thêm vốn điều lệ vào công ty

Điều 50 Quyền của thành viên

5. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

Theo quy định tại Điều 51 vàĐiều 68

Điều 51 Nghĩa vụ của thành viên

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.

Điều 68 Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệtrongcác trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họtrongvốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họtrongvốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Như vậy thì theo quy định trên công ty trách nhiệm hữu hạn có thể huy động vốn bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Trường hợp bạn hỏi công ty bạn huy động vốn bằng hình thức vay cá nhân chứ không phải tăng vốn góp của thành viênthì đây là khoản nợ của công ty chứ không phải khoản nợ riêng của thành viên nào , Và theo quy định của Luật thì thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với số vốn đã góp vào công ty. Như vậy thì không thể yêu cầu thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản về khoản vay đó được nếu đây là khoản vay của công ty.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.