Tư vấn về hạn chế quyền cha mẹ đối với con?

Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây: Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom.

Hỏi: Tôi và chồng tôi xích mích́ dẫn đến hôn nhân tan vỡ lý do chồng tôi ngoại tình, nghe lời bố mẹ, anh chị em khống chế tôi về mọi mặt và đuổi tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nay tôi muốn truất quyền làm cha của chồng tôi vì nhân cách đạo đức và nhân phẩm suy đồi của chồng tôi. Vậy thưa luật sư tôi cần phải làm những gì? (Thu Thảo - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ Tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Pháp luật không quy định về việc truất quyền làm cha mẹ, tuy nhiên sau khi ly hôn bạn có thể yêu cầu tòa án ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên trong một số trường hợp. Vấn đề này được quy định tại Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

"Điều 85. Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;b) Phá tán tài sản của con;c) Có lối sống đồi trụy;d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này".

Vì vậy, nếu chồng bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định không cho chồng bạn trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện cho con.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.