-->

Tư vấn về chuyển quyền sử dụng đất đai là tài sản chung hợp nhất

Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

Hỏi:Ông ngoại em mất để lại mảnh đất khoảng 1ha. Ngoại em mới làm sổ đỏ mang tên ngoại và người thừa kế hợp pháp là mẹ và cậu em. Cậu em đã mất, giờ chỉ còn mẹ em là con gái duy nhất của bà. Bà muốn chia cho mẹ em một nửa mảnh đất, còn lại để cho các con của cậu em nhưng các con của cậu không chịu. Họ muốn lấy hết mảnh đất của ngoại em. Vậy nếu con của cậu em không đồng ý thì ngoại em có quyền bán, cho mẹ em thừa kế mảnh đất của ngoại không? (Thành Trung - Thái Nguyên)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo như thông tin bạn cung cấp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện đang do bà bạn, mẹ bạn và cậu bạn đứng tên. Do đó, quyền sử dụng mảnh đất là tài sản chung của cả 3 người.

Về việc định đoạt tài sản chung, Bộ luật Dân sự 2005 quy định như sau:

“Điều223.Định đoạt tài sản chung

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.


2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật

3. Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, một tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác.

Trong trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Toà án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

4. Trong trường hợp một trong các chủ sở hữu chung từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.”

Theo đó, bà ngoại bạn có thể chuyển một nửa quyền sử dụng đất của bà bạn cho mẹ bạn. Tuy nhiên, đây là tài sản chung hợp nhất nên để chuyển phần quyền sử dụng đất thì bà bạn cần được sự đồng ý của mẹ bạn và các con của cậu bạn. Trường hợp 2 em bạn không đồng ý thì cần có văn bản phân chia tài sản chung. Văn bản này có thể được làm theo sự thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật trong trường hợp không thỏa thuận được.

Ở đây, hai con của cậu bạn không đồng ý nên bà bạn có thể yêu cầu Tòa án chia tài sản theo quy định của pháp luật, cụ thể bà bạn sẽ được một phần ba quyền sử dụng mảnh đất và được một suất thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản thừa kế của cậu bạntheo quy định của pháp luật thừa kế. Sau khi phân chia thì bà bạn có quyền chuyển phần quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật đất đai.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.