-->

Tư vấn về chế độ thai sản khi đã hết hạn hợp đồng lao động

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Hỏi: Tôi hiện đang làm việc cho một công ty giày với hợp đồng lao động 12 tháng: 1/7/2015 đến 1/7/2016. Trong thời gian hợp đồng công ty đóng đầy đủ BHXH cho tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn: hiện tôi mang thai 2 tháng (được tính từ ngày 1/2/2016), nếu đến khi hết hạn hợp đồng (vào ngày 1/7/2016) mà công ty không cho ký lại hợp đồng mới (tức là bị thôi việc, không tiếp tục đóng BHXH được nữa) thì khi tôi sinh con có được hưởng chế độ thai sản hay không? (Trần Bình- Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.

Luật gia Lưu Thị Ngọc Anh - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con;… 2. Người lao động quy định tại Điểm b, c và dKhoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

Theo thông tin bạn cung cấp thì thời điểm bạn mang thai đượctính từ ngày 1/2/2016 nên thời gian dự sinh sẽ là tháng 11/2016. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì chỉ cầntrong thời hạn 12 tháng trước ngày sinh bạncó tham gia đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng là chị đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Nghĩa là trong khoảng thời hạn từ tháng 11/2015 đến ngày 11/2016 bạncó đóngbảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng. Nếu bạn làm việc đến khi hết hợp đồng lao động với công ty là ngày 1/7/2016 thì dù bạn không tiếp tục làm việc tại công ty và tạm dừng đóng bảo hiểm thì đến khi bạnsinh bạnvẫn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

Về mức hưởng chế độ thai sản: Theo Điều 39Luật Bảo hiểm xã hội 2014có quy định:"Điều 39.Mức hưởng chế độ thai sản:1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6218, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.