-->

Tư vấn hôn nhân: 17 tuổi 10 ngày đã đến tuổi kết hôn chưa?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp 17 tuổi 10 ngày đã đến tuổi kết hôn chưa.

Hỏi: Em sinh ngày 26-2-1998, tính đến nay đã được 17 tuổi 10 ngày rồi. Vây em có đến tuổi kết hôn chưa? (Hồng Minh - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ Tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Quy định về điều kiện kết hôn "Điều8. Điều kiện kết hôn"1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này".

Theo quy định trên, thì nếu bạn là nam, bạn phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nếu là nữ thì phải từ đủ 18 tuổi trở lên.Quy định của luật hôn nhân gia đình năm 2014 không khác so với quy định tại Khoản 1 Điều 9 quy định độ tuổi kết hôn đối với nam là từ 20 tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên.

Đồng thời, theo quy định tại có quy định: Điều kiện kết hôn quy định tại Điểm 1 Điều 9 là nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Theo quy định này thì không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn; do đó, nam đã bước sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn.Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo tinh thần không có sư thay đổi so với luật cũ nên quy định này chắc chắn sẽ không có sự thay đổi.Như vậy, nếu bạn đủ 17 tuổi + 1 ngày thì sẽ đủ tuổi kết hôn. Ví dụ: Nếu bạn sinh ngày 11/11/1997 thì đến ngày 12/11/2014 bạn sẽ đủ tuổi kết hôn.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.