-->

Tư vấn chia di sản thừa kế khi nhà có bốn người con ?

Vậy đối với trường hợp của bạn,Cha mẹ để lại tài sản thừa kế cho 1 người con nhưng chỉ là nói miệng cho riêng người đó. Vậy theo quy định trên thì di chúc miệng này không có giá trị pháp lý.

Hỏi: Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Cha mẹ để lại tài sản thừa kế cho 1 người con nhưng chỉ là nói miệng cho riêng người đó. Nhà có 4 người con, vậy thì tài sản thừa kế kia có được thuộc về người đó hay không? (Trần Thị Yến - Bắc Ninh)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Vậydi chúc bằng miệng chỉ được thực hiện khi người để lại di sản bị cái chết bị đe dọa hoặc do nguyên nhân khác không thể lập di chúc được.

Theo khoản 5, điều 652quy định:

"Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực".

Vậy đối với trường hợp của bạn,Cha mẹ để lại tài sản thừa kế cho 1 người con nhưng chỉ là nói miệng cho riêng người đó. Vậy theo quy định trên thì di chúc miệng này không có giá trị pháp lý. Vì vậy,di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. Những người ở hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: "vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết" sẽ được hưởng di sản thừa kế.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.