-->

​Trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Hỏi: Gia đình tôi có 2 người con gái, bố tôi đã mất, chị tôi đã lấy chồng. mẹ tôi muốn thừa kế cho con gái thứ hai toàn bộ tài sản. vậy xin hỏi luật sư mẹ tôi viết di chúc thừa kế cho con gái thứ 2, sau khi chết, thì con gái đầu có tranh chấp được không? (Minh Tuấn - Hải Dương)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trước hết cần xác định số tài sản ở đây là tài sản chung vợ chồng hay là tài sản riêng của mẹ bạn. Theo đó, chúng tôi chia trường hợp như sau:

Trường hợp 1: là tài sản chung của vợ chồng.

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng...”.

Về nguyên tắc tài sản chung vợ chồng sẽ được chia đôi. Theo đó nếu khối tài sản này là tài sản chung vợ chồng thì mẹ bạn sẽ chỉ có quyền với 1 nửa số tài sản đó. Nửa còn lại của bố bạn nếu không để lại di chúc thì sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kết thứ nhất, gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Đối với 1 nửa số tài sản chung của mẹ bạn và tài sản mẹ bạn được nhận thừa kế từ bố bạn thì mẹ bạn có toàn quyền định đoạt. Nếu mẹ bạn lập di chúc để lại toàn bố số tài sản này cho người con gái thứ 2 thì những người khác thuộc hàng thừa kế thứ nhất không có quyền phân chia di sản này. Trừ trường hợp những người này thuộc trường hợp hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại Điều 669 Bộ luật dân sự năm 2005:
"Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:
1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.
Trường hợp 2: tài sản này là tài sản riêng của mẹ bạn.
Trong trường hợp này mẹ bạn có toàn quyền định đoạt với khối tài sản đó. Vấn đề thừa kế được giải quyết tương tự với trường hợp 1.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.