-->

Trách nhiệm giải quyết các khoản nợ khi sáp nhập công ty

Việc sáp nhập công ty của các anh (chị) vào công ty khác (công ty nhận sáp nhập), sẽ đồng thời chấm dứt sự tồn tại pháp lý của công ty các anh (chị) và phát sinh trên công ty nhận sáp nhập.

Hỏi: Công ty chúng tôi là công ty cổ phần. Vừa qua trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã nhất trí phương án sáp nhập công ty với một công ty khác. Hiện nay công ty chúng tôi còn một số khoản nợ đối với ngân hàng, lương công nhân và một số đối tác. Xin Luật sư cho biết, sau khi sáp nhập liệu chúng tôi với tư cách các cổ đông công ty cũ có phải liên đới chịu trách nhiệm đối với khoản nợ đó không?
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về sáp nhập doanh nghiệp như sau: "Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

Như vậy, việc sáp nhập một công ty (công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập), sẽ đồng thời chấm dứt sự tồn tại pháp lý của công ty bị sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập sẽ được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.