-->

Thư viện sao chép khóa luận tốt nghiệp, có được không?

Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc sao chép không quá một bản.

Hỏi: Tôi đã tốt nghiệp được một năm. Nhân dịp trở về trường thăm thầy cô và bạn bè, tôi có lên thư viện và thấy khóa luận tốt nghiệp của mình có đến ba bản lưu. Nhờ Luật sư tư vấn, việc thư viện trường làm việc này là đúng hay sai? (Khánh Trang - Hà Nội)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 25 Nghị định số 100/2006/ND-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan quy định về sao chép tác phẩm như sau:
“1- Tự sao chép một bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng đối với các trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại. 2- Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc sao chép không quá một bản. 3- Thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số”.

Điều 25 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ quy định các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao như sau: “Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu”. (điểm đ khoản 1)

Như vậy, thư viện trường chỉ có thể sao chép không quá một bản khóa luận tốt nghiệp của anh (chị) để lưu trữ trong thư viện nhằm mục đích nghiên cứu mà không phải xin phép, không phải trả tiền. Nhưng nếu thư viện sao chép ba bản luận văn của anh (chị) mà không xin phép, không trả nhuận bút là xâm phạm quyền tác giả của anh (chị).

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.