-->

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 ngày, NSDLĐ phải thông báo nhu cầu tuyển người lao động VN vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài trên ít nhất 1 số báo trung ương và ít nhất 1 số báo địa phương.

(Lao Động) - Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân, muốn thuê người nước ngoài làm chuyên gia điều hành sản xuất tại doanh nghiệp. Xin luật sư tư vấn giúp: Doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục nào? (Trần Anh)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Tiến sĩ, luật sư Vũ Thái Hà - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội - trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) được tuyển người nước ngoài để làm công việc quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia mà lao động VN chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh, khi người nước ngoài đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: Đủ 18 tuổi trở lên; có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia theo quy định; không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia, không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định pháp luật VN và pháp luật nước ngoài; có giấy phép lao động (GPLĐ) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của VN cấp, trừ các trường hợp không phải cấp GPLĐ theo quy định.

Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 (ba mươi) ngày, NSDLĐ phải thông báo nhu cầu tuyển người lao động VN vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài trên ít nhất 1 (một) số báo trung ương và ít nhất 1 (một) số báo địa phương bằng một trong các hình thức là báo viết, báo nói, báo hình hoặc báo điện tử về các nội dung: Số lượng người cần tuyển, vị trí công việc, trình độ chuyên môn, mức lương và các khoản thu nhập khác, điều kiện làm việc và một số nội dung khác nếu NSDLĐ yêu cầu. Trường hợp NSDLĐ tuyển người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không cần phải tuân theo thủ tục này.

NSDLĐ phải cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật VN có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài khi hồ sơ hợp lệ và phải làm thủ tục đề nghị cấp GPLĐ cho người nước ngoài vào làm việc tại VN. Khi được cấp GPLĐ, phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động VN; NSDLĐ có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã giao kết tới cơ quan đã cấp GPLĐ cho người nước ngoài đó.

Căn cứ các quy định nói trên, theo các thông tin ông đã cung cấp, công ty ông có thể tuyển dụng chuyên gia là người lao động nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động. Trình tự, thủ tục tuyển dụng được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Theo Báo Lao Động, ngày 15/08/2013.