-->

Thủ tục thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện

Luật sư tư vấn về thủ tục thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện...

Hỏi:Công ty em đang ở trong Nam là công ty TNHH 1 thành viên muồn mở 1 Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở ngoài Hà Nội. Vậy Công ty em sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ gì và sẽ nộp ở đâu? Công ty em làm ở lĩnh vực giao nhận và chuyển phát vậy Công ty em lên lập Chi nhánh hay Văn phòng đại diện ah. Em cũng không hiểu Chi nhánh và Văn phóng đại diện khác nhau ở chỗ nào? Công ty em khi thành lập Chi nhánh hay Văn phòng đại diện thì các vấn đề về thuế thì sẽ như thế nào? (Phạm Trang - TP Hồ Chí Minh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện:

Nội dung Thông báo gồm:

a)Mã số doanh nghiệp;

b)Tên và địa chỉ trụ sởchính của doanh nghiệp;

c)Tên chi nhánh,văn phòng đạidiện dự định thành lập;

d)Địa chỉ trụsởchi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e)Thông tinđăng kýthuế;

g)Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

h)Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật củadoanh nghiệp.

Kèm theo thôngbáo quy định tạikhoản này,phải có

-Quyết định và bảnsao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đốivới công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đốivới công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổphần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

-Bản saohợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh vănphòng đại diện;

-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CPcủa người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sự khác nhau giữachi nhánh và văn phòng đại điện:

- Thứ nhất,Điều 45Luật doanh nghiệp 2014quy định về chi nhánh và văn phòng đại diện như sau

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

- Thứ hai, Chi nhánh của một doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động trong đơn vị phạm vi ranh giới quốc gia(có thể là ranh giới của huyện, tỉnh, hay của một xã trong lãnh thổ quốc gia).Chi nhánh được phép thực hiện các công việc, nghiệp vụ như doanh nghiệp mẹ của mình. Cònvăn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, tổ chức. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không được phép thực hiện các nghiệp vụ sinh lợi một cách trực tiếp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.