-->

Thủ tục tách đất nông nghiệp như thế nào?

Để thực hiện tách thửa đất, người sử dụng đất phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa. Trình tự, thủ tục tách đất sẽ được văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện theo các được quy định pháp luật.

Hỏi: Bố mẹ tôi có một mảnh đất có diện tích là 672m2 là đất nông nghiệp. Nay bố mẹ muốn tách một nửa mảnh đất, chuyển quyền sử dụng đất cho hai vợ chồng tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn, trình tự, thủ tục tách thửa đất là như thế nào? (N.T Hạnh - Hải Phòng)

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nông Thị Lan-Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013 quy định:

“Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất:

1. Người sử dụng đất (SDĐ) nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người SDĐ đối với thửa đất mới tách, hợp thửa; c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao GCNQSD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người SDĐ; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền SDĐ để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau: a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người SDĐ hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã” (khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 75).

Như vậy, căn cư theo các quy định viện dẫn trên, để thực hiện tách thửa đất, người SDĐ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa. Trình tự, thủ tục tách đất sẽ được văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện theo các được quy định pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.