-->

Thủ tục đổi tên doanh nghiệp trong Giấy phép đầu tư?

Hồ sơ làm thủ tục thay đổi tên công ty gồm: Giấy chứng nhận đầu từ ( đồng thời là giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp); thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên; Quyết định của Hội đồng thành viên;....

Hỏi: Công ty của tôi được thành lập theo Giấy phép đầu tư năm 2015. Hiện đang muốn đổi tên sang tên khác. Đề nghị Luật sư tư vấn, thủ tục để đổi tên như thế nào?
 >>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Sen - Tổ tư vấn Luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính Phủ về đăng kí doanh nghiệp quy đinh về đổi tên doanh nghiệp:

"1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Như vậy, hồ sơ làm thủ tục thay đổi tên công ty gồm:

+ Giấy chứng nhận đầu từ ( đồng thời là giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp)

+Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên

+ Quyết định của Hội đồng thành viên

+ Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty trong trường hợp Hội đồng thành viên thông qua điều lệ mới

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao chứng thực cá nhân của các thành viên;

+ Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.


Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.