-->

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Điều 95 Luật Đất đai hiện hành có quy định: “Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý”, nghĩa là trường hợp cá nhân/tổ chức được Nhà nước giao đất quản lý thì phải đăng ký đất đai lần đầu.

Cá nhân/tổ chức được giao đất để quản lý sử dụng thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu. Kết quả thực hiện thủ tục đăng ký đất đai sẽ được ghi nhận trong Sổ địa chính cũng như các văn bản hồ sơ của cơ quan địa chính tại địa phương, qua đó khẳng định quyền sử dụng của cá nhân/tổ chức được giao đất, tránh những rủi ro trong quá trình sử dụng đất đai.

Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ:
 • Thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý:
 • Tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý;
 • Hỗ trợ, đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý;
 • Hỗ trợ, đại diện ủy quyền thực hiện các công việc xác minh, thu thập thông tin;
Cơ sở pháp lý:
 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cách thức thực hiện:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.


Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
 • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý;
 • Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (bản chính - nếu có).
Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Thời hạn giải quyết:
 • Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 • Đối với các xã miền núi thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày, tổng thời gian kể cả tăng thêm không quá 45 ngày.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 • Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng;
 • Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao và các hình thức khác theo quy định của pháp luật đầu tư;
 • Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng.
 • Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi;
 • Cộng đồng dân cư được giao đất quản lý.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại cấp huyện; Chi cục Quản lý đất đai.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
 • Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.
 • Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Tài liệu khách hàng cần cung cấp cho Công ty Luật TNHH Everest để thực hiện:
 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
 • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý;
 • Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (bản chính - nếu có);
 • CMND/Sổ hộ khẩu/GPKD.
Và một số tài liệu liên quan trong các trường hợp cụ thể.

Quý Khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ có thể liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest theo một trong các phương thức sau:
 1. Giao dịch trực tiếp tại các địa chỉ: (1) Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; (2) Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội; (3) Trung tâm thực hành nghề luật - Khoa Luật kinh tế Đại học Hòa Bình, số 8 phố Bùi Xuân Phái, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 2. Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198
 3. Liên hệ qua phương thức điện tử (trực tuyến): E-mail: [email protected];Facebook: https://www.facebook.com/congtyluateverest/