-->

Thời gian cấp đổi giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là bao lâu?

Thời gian cấp đổi giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là được quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND là 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, thời gian cấp đổi giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là bao lâu? (Hoàng Sơn - Thái Bình)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ Tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/04/2014 quyết định ban hành quy định cấp giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
"Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận" (khoản 3 Điều 6).
Như vậy, thời gian cấp đổi giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm làđược quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND là 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.