Tên công ty - quy định Luật Doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng

Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định rõ tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự tên loại hình doanh nghiệp và tên riêng

Theo Luật doanh nghiệp năm 2005 cũng như 2014, thì dù là nhà máy, xí nghiệp, xí nghiệp liên hợp, liên hiệp xí nghiệp, công ty, liên hiệp công ty, tổng công ty, tập đoàn,... như cách gọi tên từ trước đến nay, thì cũng chỉ được quy về loại hình pháp lý là công ty, nếu không thì chỉ là chi nhánh công ty. Mà đã là công ty, dù là TNHH, cổ phần hay hợp danh thì đều có tư cách pháp nhân. Còn nếu là đơn vị phụ thuộc công ty, thì phải có sự ủy quyền của công ty tham gia giao kết hợp đồng.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014

Điều 38 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

"Tên doanh nghiệp: 1- Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: a- Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân; b- Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. 2- Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành"

Thứ hai, thực tiễn áp dụng

Tuy nhiên, thực tế có khá nhiều chi nhánh, hoàn toàn không phải công ty nhưng vẫn cứ sử dụng từ “công ty”, như “Công ty Điện lực Tây Hồ - Tổng công ty Điện lực Hà Nội” hay “Công ty Điện thoại Đông thành phô' - Tổng côngty Bưu chính Việt Nam”. Thực chất, đó chỉ là các “chi nhánh công ty”, không có mã số doanh nghiệp và mã sô" thuế riêng. Điều này rất dễ gây ra nhầm lẫn cho đốì tác và các cơ quan chức năng. Việc không ghi từ “chi nhánh” trong tên gọi là sai vói quy định tên chi nhánh “phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh””.

Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp (bao gồm: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân) và tên riêng của doanh nghiệp2, mà không quy định thứ tự cụm từ chỉ loại hình doanh nghiệp phải viết trước, nên nó đã bị biến đổi theo đủ mọi cách, như bắt đầu tên gọi công ty bằng cụm từ “tập đoàn”, “tổng công ty” sau đó mối đến “công ty” hoặc thậm chí là không có “công ty”. Từ những điều nhỏ nhất như tên gọi của công ty cũng là dấu hiệu cho thấy có sự bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Chưa kể trước đây có một thời kỳ còn chèn thêm từ “nhà nước” vào giữa cụm từ “công ty TNHH nhà nước một thành viên...”.

Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định rõ tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự tên loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Như vậy, chỉ còn một cách hiểu thống nhất là tên doanh nghiệp phải được bắt đầu bằng 1 trong 4 loại hình doanh nghiệp hay cụm từ “công ty TNHH”, “công ty cổ phần”, “công ty hợp danh” hoặc “doanh nghiệp tư nhân”.

Tuy nhiên, điều này chưa có sự thống nhất vối quy định của luật chuyên ngành. Chẳng hạn như cụm từ “TNHH” và “cổ phần” không đi liền sau từ “công ty”, mà lại được được đẩy lùi xuống sau từ chuyên ngành, như “Công ty Luật TNHH BASICO” hay “Công ty Tài chính cổ phần Xi măng Việt Nam”2.

Riêng một số loại hình công ty đặc biệt, thì từ “công ty” không được xuất hiện trong tên gọi cũng là hợp lý theo quy định của luật chuyên ngành. Ví dụ như tên “Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” (ACB) không kèm theo cụm từ “công ty cổ phần”.

Tham khảo: Luận giải về Luật Doanh nghiệp năm 2014 (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp), tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (trọng tài VIAC), nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2017

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Phòng tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 1900 6198, tổng hợp.

Khuyến nghị:
  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected], [email protected]