Tách công ty cổ phần, bằng cách nào?

Công ty bị tách có thể chuyển một phần, hoặc toàn bộ cổ phần của cổ đông tương ứng với giá trị cổ phần của các cổ đông đó chuyển sang cho công ty mới.

Hỏi: Tôi là cổ đông lớn của một công ty cổ phần. Hiện nay, chúng tôi muốn tách công ty của mình ra thành 02 công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ cổ phần của 02 cổ đông sang cho công ty mới. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty tôi có được phép làm như thế không? (Vũ Thị Ngọc Anh - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Khoản 2, 3 Điều 193, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

"2. Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới”.

Như vậy, để tách công ty anh (chị) có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ cổ phần của cổ đông tương ứng với giá trị cổ phần của các cổ đông đó chuyển sang cho công ty mới. Sau đó công ty bị tách của anh (chị) phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ đông tương ứng với cổ phần và số lượng cổ đông giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới (được tách).

Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]

2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.