Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao được quy định tại Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Ngành nghề xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh có mã ngành 8299.

Theo quy định của luật an toàn thực phẩm và nghị định hướng dẫn thì đối với mặt hàng nước đóng chai hiện nay không phải nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu.