Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định về Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, đối với cá nhân cần phải đã được cấp mã số thuế.

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:1. Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ...