-->

Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, hoặc một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi

Luật sư tư vấn ngành kinh doanh...