Nếu thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em 13 tuổi, không có bất cứ sự cưỡng chế hay đe dọa nào, tức là trường hợp thuận tình giao cấu, thì bạn có thể bị truy tố về tội Giao cấu với trẻ em theo quy định tại Điều 115 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009.

Khi đã trở thành vợ chồng, hành vi sử dụng bạo lực để cưỡng ép quan hệ tình dục thuộc về phạm vi của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ...

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Trường hợp hiếp dâm có yếu tố loạn luân là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân - người có quan hệ huyết thống với mình

Điều 112 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 quy định về tội hiếp dâm trẻ em.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn quy định của pháp luật về tội hiếp dâm trẻ em.

Nếu có những tình tiết giảm nhẹ nêu trên hoặc những tình tiết khác (về nhân thân, về học tập...) mà Tòa án có thể xam xét là tình tiết giảm nhẹ thì bạn trai có thể được giảm mức hình phạt.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: Có tổ chức;

Người phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường cho người bị hại theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005.

Theo quy định của pháp luật hình sự thì người phạm tội thực hiện hành vi hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm (Khoản 4 Điều 111 Bộ luật hình sự).

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Tội hiếp dâm trẻ em trong trường hợp phạm tội đối với nhiều người, bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình

Sự khác biệt giữa hai tội này là ở đối tượng (nạn nhân). Đối với tội hiếp dâm thì nạn nhân là bất cứ ai, còn đối với tội cưỡng dâm thì nạn nhân phải là người lệ thuộc với người phạm tội hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách.

Hiếp dâm là hành vi: "dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ".