-->

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.

Khi công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần sang Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ dẫn tới việc thay đổi tên công ty. Công ty có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi về tên này.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Di chúc miệng được quy định tại khoản 4 Điều 652 của Bộ luật Dân sự năm 2005

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Di chúc chung của vợ chồng...

Giấy khai sinh được coi là chứng thư hộ tịch gốc, nên sau khi thay đổi, cải chính hộ tịch thì đương nhiên có quyền cải chính tất cả các giấy tờ liên quan đã có trong suốt thời gian trước đây

Không được sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng.

Việc bảo hộ quyền SHTT tốt sẽ khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo uy tín cho sản phẩm giúp giá thành sản phẩm cao, hạn chế các vi phạm về tình trạng khai thác công nghệ không được phép của người sở hữu bằng độc quyền.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Báo Pháp luật Việt Nam ngày 24.06.2014 đăng bài viết của tác giả Lan Phương: "Những điểm mới của Luật Công chứng sửa đổi", có nội dung cơ bản:

Luật sư tư vấn thủ tục, trình tự và một số điểm cần lưu ý khi bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết.

Trong tr­ường hợp ng­ười lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật nh­ư nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật

Sau khi sửa đổi kiểu dáng, sản phẩm sẽ không được tiếp tục bảo hộ. Cơ quan có thẩm quyền cũng không thực hiện việc sửa đổi đơn bảo hộ đối với sản phẩm. Vì thế, muốn bảo hộ cho sản phẩm sau khi sửa, cần thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Trong thời kỳ hôn nhân, khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề không rõ ràng thì vợ chồng có thể sửa đổi nội dung đã thỏa thuận.

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không được vượt quá một phần ba thời gian thẩm định nội dung.