-->

Trường hợp di chúc được chia theo pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động nếu không sử dụng bất cứ bí mật kinh doanh mà mình đã từng làm việc thì việc thành lập công ty cùng lĩnh vực kinh doanh không được coi là xâm phạm quyền bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.

Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đó.

Hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu chính là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế của chủ sở hữu.

Điều 126 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ là hành vi xâm phạm.

Quyền đối với giống cây trồng là một trong những quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ. Quyền bảo hộ đối với giống cây trồng thì người đăng ký sẽ phải tiến hành nộp đơn tại Cục Trồng Trọt trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý làm cho người tiêu dùng hiểu sai là hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý.

Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại trên biển hiệu, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, bao bì hàng hóa...