-->

Bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 50 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền khiếu nại và được quy định tại Điều 52 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp,... Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 44 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đang bị khởi tố, điều tra hoặc truy nã… nhưng chưa bị kết án thì được yêu cầu cấp phiếu.

Lý lịch tư pháp là loại giấy tờ bắt buộc trong nhiều hồ sơ đặc biệt như: Hồ sơ du học, xuất khẩu lao động, hồ sơ xin giấy phép hành nghề… đối với người Việt Nam và trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài.

Đối tượng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 7 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Đối tượng được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 2 Thông tư số: 174/2011/TT-BTC.

Người thuộc hộ nghèo; người cư trú các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì được miễn lệ phí.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp và được quy định tại Điều 49 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 3 Thông tư số: 174/2011/TT-BTC

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 01 được quy định tại Điều 42 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 02 được quy định tại Điều 43 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 53 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 48 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 được quy định tại Điều 45 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 02 được quy định tại Điều 46 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.