-->

Theo quy định tại khoản 3 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 thì bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay kể từ ngày tuyên án.

TACPT xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết thì TACPT có thể xem xét các phần khác không bị kháng cáo, kháng nghị của bản án.

Việc rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hay tại phiên tòa phúc thẩm đều phải cần có sự đồng ý của bị đơn. Nếu bị đơn đồng ý thì Hội đồng xét xử sẽ ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

Theo quy định tại Điều 269 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS), trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho các đương sự, Toà án và Viện kiểm sát đã giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm...

Xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

Từ khi có quyết định thụ lí đến khi mở phiên tòa phúc thẩm thời hạn tối đa là 4 tháng. Đã 1 năm mà vụ án của vợ chồng bạn chưa được xét xử phúc thẩm là trái quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chồng chấm dứt cấp dưỡng.