Khi mã số thuế bị khóa do chậm nộp tiền thuế môn bài, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục khôi mục mã số thuế tại cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định pháp luật về thuế