-->

Tranh chấp thừa kế giữa các bên được giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.