Điều kiện cấp giấy phép bán buôn thuốc lá phải là doanh nghiệp, phải có kho hàng, phương tiện vận tải, có tài chính đảm bảo… Trong khi đó, điều kiện để được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá không cần phải có những điều kiện trên.

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Ngành nghề sản xuất sản phẩm thuốc lá được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn điều kiện kinh doanh thuốc.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc xử phạt kinh doanh thuốc lá không có giấy phép kinh doanh.