-->

Đối tượng của kinh doanh đa cấp là hoạt động kinh doanh, bán lẻ hàng hóa. Môi giới việc làm không phải là kinh doanh, bán lẻ hàng hóa, vì vậy không được tiến hành kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các nội dung: (Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân,...

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn tôi muốn đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh, vậy tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thủ tục như thế nào? (Thanh Sơn -Bắc Giang)