-->

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt áp dụng và các quy định khác liên quan, cụ thể trong Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Người làm giả hàng hóa mang nhãn hiệu (đã đăng ký) thì phạm tội gì? Việc làm giả đó gây thiệt hại trên 500 triệu đồng cho chủ sở hữu nhãn hiệu thì có bị coi là "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" không?

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác.

Điều 25 và 26 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định về khung hình phạt áp dụng cho người buôn thuốc lá lậu lần đầu.

Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm.

Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan.

Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc trường hợp chưa đến mức được hướng dẫn tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này...

Phạm tội khi chưa được xóa án tích thì sẽ bị nâng khung hình phạt và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Khung hình phạt đối với tội mua bán người được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Điều 161, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội trốn thuế.

Hành vi mượn xe máy của người khác rồi đem đi cầm đồ có thể bị xử phạt theo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định tại nghị quyết số 01/2000/NQ- HĐTP quy định gia đình có công với cách mạng cũng có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Nếu trong thời gian thử thách người được hưởng án treo lại bị phạt tù về tội đã thực hiện trước khi bị phạt tù và được hưởng án treo thì tùy trường hợp, Tòa án có thể cho hoặc không cho hưởng án treo một lần nữa.

Điều 250 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định về khung hình phạt của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.